30 Maret, 2010

KECAMATAN PEMANGKAT

Pada masa Kesultanan Sambas,Pemangkat dipimpin wakil Sultan,kemudian menjadi distrik,dipimpin oleh seorang Demang.
Sesudah Indonesia Merdeka,wilayah Kecamatan Pemangkat terdiri dari bagian yaitu : Tebas,Jawai, dan Pemangkat,Sampai tahun 1955 dikoordinir oleh Kewedanan Pemangkat.
Pada tahun 1958 Kewedanan Pemangkat dipecah menjadi 3 Kecamatan yang ada hingga sekarang ini yaitu : Kecamatan Pemangkat,Kecamatan Tebas dan Kecamatan Jawai,dan tiap kecamatan dipimpin oleh seorang Camat…Hingga Kini Kecamatan Pemangkat telah dimekarkan lagi menjadi dua Kecamatan yaitu : Kecamatan Pemangkat dan Kecamatan Semparuk.


Kecamatan Pemangkat sebelum dimekarkan berbatasan langsung dengan :

-Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Jawai
-Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Selakau.
-Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna.
-Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tebas,(Sekarang berbatasan dengan Kecamatan Semparuk hasil pemekaran).

Luas Wilayah Kecamatan Pemangkat tahun 2001 adalah 28.390 Ha atau 283,9 Km²,terdiri dari :

-Perkampungan 2.916 Ha.
-Pesawahan 10.499 Ha
-Perladangan 546 Ha
-Perkebunan 9.896 Ha.
-Hutan 1.145 Ha .
-Lain-lain 3.388 Ha.

Jumlah Penduduk tahun 2001 : 78.710 Jiwa terdiri dari ,laki –laki = 39.668 jiwa,Perempuan =39.051 jiwa…Kepadatan Penduduk ,± 300jiwa/km,sehingga dikategorikan daerah yang sedang kepadatan penduduknya.

Daftar Pimpinan Tertinggi Yang Pernah Bertugas di Pemangkat hingga tahun 2001 :

1.Raden Mochammad Haidir,Gelar Pangeran Laksamana,wakil Sultan Pertama.
2.Raden Mochammad Mangkon,Gelar Pangeran Ratu,Wakil Sultan yang kedua.
3.Raden Mochammad Koesoemanata,wakil Sultan yang ketiga
4.Raden Kadir Jayadi Ningrat,Wakil sultan yang ke empat.
5.Mohammad Syarif,wakil sultan,bertugas sebagai Demang (Kepala Distrik) untuk daerah Pemangkat,Tebas dan Jawai.
6.Haji Mohammad Yasin,akhir tahun 1941,Nama Demang Kemudian diganti menjadi Gunco (Masa Pemerintahan Penjajah Jepang).
7.Urai Ibrahim ,Menjabat Gunco selama 6 Bulan.
8.Urai Saleh,demang Pemangkat yang berkedudukan di Singkawang tahun 1948- 1950.
9.Urai Ibrahim,Menjabat kembali sebagai Demang tahun 1950-1952.
10.Mohammad Ali Ra’is,Demang Pemangkat,Tebas dan Jawai tahun 1952-1954.
11.Daniel,demang tahun 1954-1958.
12.Abdullah Hadir,Camat tahun 1958-1963.
13.Karlan Kartodimejo,Camat tahun 1963-1967.
14.Akil Samid,Camat tahun 1967-1971.
15.Urai Aspan Ibrahim,BA,Camat tahun 1971-1977.
16.Machmus Mi’radj,BA,Camat tahun 1977-1983.
17.Drs.Husin Kamaruddin,Camat tahun 1983-1990.
18.Drs.Kusnan,Camat tahun 1990-1995.
19.Muchiardin,BA,Camat tahun 1995-1998.
20.Zanim Marhan,S.Sos,Camat tahun 1998-2001.

Kecamatan Pemangkat tahun 2001 masih membawahi 15 desa ,berikut adalah daftar desa dan kepala desa yang memimpin :

DESA
KEPALA DESA
SEKRETARIS
PEMANGKAT KOTA
DULBAHAR OEMAR
SANUSI RIFA
HARAPAN
A.AZIZ SAIE
M.YUSUF
PENJAJAB
RUSLI S
RUSLI MUSNI
JELUTUNG
HASAN BASRI A.M
BADRI
PARIT BARU
SYA'AREN DURANI
ZAYADI ALI HASAN
SERUNAI
IBRAHIM MUHD
SYA'AREN DURANI
SUNGAI TOMAN
SISWANDI
PAWASI JURNI
SEBURING
HAIYAN HAMID
MUNADI
SEMPARUK
MOLYADI
SUHAIDI DULPAM
PERAPAKAN
SAYAROJI
A.SALAM NAJUR
SINGA RAYA
NAKIB
ASMADI
SEPINGGAN
MUSRIFIN
FIRDAUS H
SEPADU
SUHARDI
HAMDAN US
SERUMPUN
RASNI H.A
ASMADI JALIL
SALA TIGA
M.RIFA'AT A.J
HAMDANI ETAK


Untuk melihat lebih detil silakan
DOWNLOAD PETA KECAMATAN PEMANGKAT


Read more...

29 Maret, 2010

KECAMATAN TELUK KERAMAT

Kecamatan Teluk Keramat dengan luas wilayah 1.358,1 Km² (Sebelum ada pemekaran) dan berbatasan dengan :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sambas dan Sejangkung
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sambas dan Laut Natuna
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sajingan Besar.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Jawai dan Kecamatan Tebas.


Luas wilayah Kecamatan Teluk Keramat 1.358,1 Km² terdiri dari :
Perkampungan 6.599 Ha,Sawah 15.547 Ha,Perkebunan 25.100 Ha, Hutan 43.250 Ha, Rawa 25.932 Ha, dan lain lain 18.202 Ha. Semula Terdiri dari 37 desa,tapi sekarang telah dimekarkan menjadi 3 Kecamatan yaitu :KECAMATAN GALING,KECAMATAN TANGARAN,Dan KECAMATAN TELUK KERAMAT(Sebagai Kecamatan asal).

Sejak tahun 1963 yang pernah duduk sebagai camat adalah :

1. Urai Basuni Muhammad
2. Syur’ie Nawawi.BA
3. Paidin Samad (ABRI)
4. Frans’vitus L,BA
5. Ondon Sutisno (ABRI)
6. Drs.Abidin Noer5
7. Drs.Aminuddin Hardigaluh
8. Drs.Agus Arifin,AB
9. Drs.Bur’I Bani
10.Arlizen AB,S.Sos
11.Drs.H.Zulkifli

Kepala Desa Se Kecamatan Teluk Keramat Tahun 2001 :


DESA
KEPALA DESA
SEKRETARIS
PIPIT TEJA
MUSTARI
TABI'IN FAUZI
SUNGAI BARU
HADARI BUSRI
BUJANG JUHDI
SEBAGU
JUANDI
BASRI YAHYA
SEPADU
SYAHREL A.GAFAR
JIBAN MUHAMMAD
KP.KERAMAT
ALFIAN A.JIMA
ARIEF ZAUJI
MEKAR SEKUNTUM
AHMAD MATSAN
FAUJAN
RATU SEPUDAK
MUSTAFA
RABULI TAHIR
TRIMANDAYAN
HENDRI JAMAL
BINSAR ABDULLAH
BERLIMANG
HUSNI
SERLI
SUNGAI SERABEK
ERFENDI
PARMAN
GALING
RAJALI SULAIMAN
KARDI
PANCUR
HAIROMAN SARKAM
HAMID SALON
ARUNG PARAK
TEBER DAHLAN
ARTIN JABAR
TEMPAPAN HULU
ASMADI
EFFENDI
MATANG SEGANTAR
HALIL RA'IS
ALIMIN ADIMASA
SAGU
ASPAWI JIBAN
MAHYUS
PEDADA
MATJIDI HALIL
ASMA'UN
SUNGAI KUMPAI
MIZAN ZAILANI
M.ARIS
TELUK KASEH
SYAFE'IE DOLAH
TAJU'IN
LELA
ARPAD YAKOP
RABULI
TANJUNG KERACUT
YAMAN ABDULLAH
JUHRAN SALEH
TELUK KEMBANG
RASYID ISMA'IL
RAZIUN
SEMATA
ARSYAD NAWAWI
DARMANI
MULIA
ZAKARIA
SYAMSUL
SAYANG SEDAYU
ANWAR
SUBANDRIADI
SENGAWANG
H.RUSLI H.KARIM
SUHAILI MALIK
KUBANGA
JABIDI HM
MUHAMMAD MUHRI
TAMBATAN
HANAFI HASAN
-
SEKURA
TAJU'IN SA'AD
U.ASPANI
MERABUAN
RAZALI AZ
SYAIFUDDIN
SIMPANG EMPAT
M.DJANI JEIN
M.SIRAD H.ALI
MERPATI
BAHTIAR S
HEDRI KAMISO
SAMUSTIDA
PAUZAN SONI
KOPLI SOLI
SUNGAI PALAH
DJAMIRI KATING
HADARI
TANGARAN
THAMRIN ZIKRI
MARTONO
TEMPAPAN KUALA
IKRAM
IKRAM
PURINGAN
HERMAN
NURDI

Untuk melihat lebih lengkap silakan :
Download Peta Kecamatan Teluk Keramat

Untuk melihat Data lebih akurat silakan :
Download Data Monografi Kecamatan Teluk keramat


Read more...

28 Maret, 2010

KECAMATAN SAMBAS

Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda Kecamatan Sambas merupakan sbuah onder afdeeling yangberada dibawah seorang controleur dan juga merupakan tempat kedudukan sultan Sambas.dizaman pendudukan Jepang Kecamatan Sambas berada dibawah kekuasaan seorang Gunco.kemudian dimasa pendudukan Belanda/NICA dikembalikan dibawah kekuasaan controleur yang disebut Onder Afdeeling Chef (OAC).


Kemudian Sambas dinyatakan sebagai ibukota kewedanan membawahi kecamatan Sambas,Teluk Keramat dan Sejangkung.Setelah dihapusnya kewedanan,Sambas berstatus sebagai Kecamatan.
Penduduk Kecamata Sambas tahun 2000 berjumlah 77.349 jiwa.

Asisten Wedana dan camat Sambas sejak tahun 1908 adalah :

TAHUN
NAMA
JABATAN
1908-1911
RADEN MOCHTAR
WEDANA
1912-1925
R.TACHMID PANJI ANOM
WEDANA
1926-1927
R.MUCHSIN PANJI ANOM
Ass.WEDANA
1927-1928
R.TAHMUD PANJI ANOM
DEMANG
1930-1934
R.ABDUL KADIR
DEMANG
1935-1940
R.ABDUL GANI
DEMANG
1941-1942
ABDURANI AHMAD
DEMANG/GUNCO
1942-1944
R.ABDUL GANI
DEMANG/GUNCO
1944-1945
R.MOHD.SIRAJ
DEMANG
1946-1949
FIRDAUS
DEMANG
1950-1951
W.KARMIN
DEMANG
1952-1953
URAI IBRAHIM
CAMAT
1954-1955
SYARIF THAHA ALKADRI
CAMAT
1956-1958
URAI AHMAD ARIA
CAMAT
1958-1960
ASMUNIE MURSAL
CAMAT
1960-1962
ABANG ABDULLAH
CAMAT
1971-1975
YUSRAN,BA
CAMAT
1975-1980
HUSIN KAMARUDIN,BA
CAMAT
1980-1988
URAI ASPAN IBRAHIM,BA
CAMAT
1988-1990
Drs.SYAMSUDIN YUSUF
CAMAT
1990-1993
DRS.THAMRIN JABAK
CAMAT
1993-1998
Drs.ZULKIFLI
CAMAT
1998-1999
MARISAH SYAFI'I,S.Sos
CAMAT
1999-2001
Drs.SAMINGAN Z
CAMATKecamatan Sambas dari awal berdirinya terdiri dari 78 desa.dengan adanya surat keputusan gubernur no.065 tahun 1965 tentang penetapan desa diKalimantan Barat,tanggal 26 Pebruari 1985 Kecamatan Sambas dari 78 Desa disatukan menjadi 33 Desa serta adanya pembentukan desa baru sebanyak 4 desa (eks Tranmigrasi) menjadi 37 desa defenitif ditambah 2 desa UPT (UPT XXIV Mensade dan UPT XXXVI Kerabang/Sabung II).

Desa desa tersebut terbagi dalam 5 benua sebagai berikut :

1.Benua Kota terdiri dari 14 Desa yaitu :Dalam kaum,Lubuk Dagang,Tanjung Bugis,Pendawan,Pasar Melayu,Durian,Lorong ,Jagur,Tumuk,Manggis,Tanjung Mekar,Sebayan Kartiasa,Saing Rambi,Lumbang.

2.Benua Sajad 5 Desa yaitu : Desa Sumber Harapan,Jirak,Tengguli,Mekar Jaya,Beringin.

3.Benua Perasa’ 3 Desa Yaitu : Desa Gapura,Tempatan dan Sebangun.

4.Benua Sebawi 7 Desa yaitu : Desa Sungia Rambah,Semanjang,Tebing Batu,Ebawi,Sepuk Tanjung, dan Sempalai Sebedang.

5.Benua Subah 11 Desa yaitu : Desa Sabung,Madak,Balai gemuruh,Tebuah Elok,Sungai Sapak,Sungai Deden (Eks Transmigrasi),Bukit Mulya (Eks Transmigrasi),Sempurna (Eks Transmigrasi),Mukti Raharja (Eks Transmigrasi),UPT XXXIV Mensade dan UPT XXXVI Keraban/Sabung II.

Tapi sekarang Benua Subah,Benua Sebawi,dan Benua Sajad telah dimekarkan menjadi Kecamatan Baru.

Para Kepala Desa yang Menjabat Sekecamatan Sambas tahun 2001 :


DESA
KEPALA DESA
SEKRETARIS
DALAM KAUM
ANITA KITNI
ASPAN
LUBUK DAGANG
SYIRWAN F
SUHARDI HAINI
TANJUNG BUGIS
FAHRIZAL,MS
TAN RABUDIN
PENDAWAN
FAISAL
FAISAL
PASAR MELAYU
IBRAHIM,S.Sos
ASRUN
DURIAN
MAWARDI JOHANA
M.RUSLI
LORONG
NASRUN SOKO
SOPIA MURNI
JAGUR
A.KADIR BAKAR
AMRAN
TUMUK MANGGIS
SUDIRMAN IBRAHIM
MINHAD
TANJUNG MEKAR
ASBIAN
NURHAYATI S
SEBAYAN
MUKMININ
RUSADI
KARTIASA
M.ALIMAFIAH
ZIAD H ARFAN
SAING RAMBI
M.TAOIYIEB
SUKIMIN
LUBANG
MUSTAWAR
TAMARNAMLAN
SUNGAI RAMBAH
SABIRIN TAHIR
DIMAN RABUN
SEMANJANG
MAHDAR ABU BAKAR
IDRIS SANI
TEBING BATU
ASMO'I
ERWADI JAWAWI
SEBAWI
TARMIZI
RUSLI
SEPUK TANJUNG
GUNAWAN SAKDI
HAYATI
SEMPALAI SEBEDANG
MAHIPAL BASRAN
SAINI
SEBANGUN
SINGGIH WAHYUDI
JAMIAT
GAPURA
MINHA H.M JIRIN
HAIRANI
TEMPATAN
M.ZAIE ACHMADI
BASTIAR MAJID
SEMBER HARAPAN
RIDWAN
RAMLI
MEKAR JAYA
SAKDI MATRANG
AZIM KITUNG
JIRAK
ISWAN DAUD
SUHERMAN
TENGGULI
RABUDIN JABAR
PAUZAN MUHSIN
BERINGIN
BUNYAMIN
KARTINA K
SABUNG
ANET TALARI
MAT RAYE
BALAI GEMURUH
SAMSIAR
ASTAMIN
MADAK
UZIA SULIN
ARMON RANU
SUNGAI SAPA'
ANUAR
LAMIRAN BASUKI
TEBUAH ELOK
MARTIN
GOLIATH ALEXANDER
SUNGAI DEDEN
H.IMRAN SANUSI
SUKARLAN
BUKIT MULYA
SENUN
BINGSENG
SEMPURNA
DJAENURI
DJAENURI
MUKTI RAHARJA
SANUSI
SUTARMAN


Selengkapnya Download Peta kecamatan Sambas
Selengkapnya Download Data Monograpy Kecamatan Sambas

Read more...

25 Maret, 2010

KECAMATAN SEJANGKUNG

Kecamatan Sejangkung dibentuk berdasarkan surat keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 014/Peml-2q-1963 tanggal 12 mei 1963 dan berada diwilayah Kabupaten Sambas dengan luas wilayah 373,3 Km².
Adapun batas batas wilayah kecamatan Sejangkung sebagai berikut :


-Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sambas
-Sebelah Utara berbatasan dengan Negara Malaysia bagian timur
-Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Seluas
-Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Teluk Keramat

Luas wilayah kecamatan Sejangkung 373,3 Km² yang tertdiri dari : Hutan 63,195 ha,sawah 49,5285 ha,perkebunan 26,730 ha,rawa rawa 290 ha,perkampungan 3.056 ha,fasilitas fasilitas lain 164 ha.

Daerah pegunungan atau dataran tinggi terdapat disepanjang perbatasan Indonesia dengan Malaysia Bagian Timur,sebagian besar tanah diwilayah kecamatan Sejangkung cukup subur dan merupakan tanah pertanian,padi,palawija dan perkebunan seperti karet,kopi,l;ada dan kelapa sawit.

Wilayah Kecamatan Sjangkung ditengah tengah Sungai Sambas Besar yang dapat dilayari kapal motor air yang bermuatan sampai dengan 10 ton dan memiliki anak sungai sebagai sarana transportasi sungai sungai tersebut adalah : Sungai Sajingan,Sungai Maklebar,SungAI Anas ,Sungai Bejongkong,Sungai Sada’an,Sungai acan dan Sungai emas.

Kecamatan Sejangkung ini diresmikan pada tanggal 20 April 1963 opleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Tingkat I Kalimkantan Barat Y.C.Oevang Oeray.

Wilayah Kecamatan Sejangkung terdiri dari 12 desa :

Para Kepala Desa Diseluruh Kecamatan Sejangkung tahun 2001

DESA
KEPALA DESA
SEKRETARIS
Parit Raja
Hamim Saini
Tabrani Juhran
Sulung
Mursidi
Syahrodi
Penakalan
Bunyamin
Wajidi Hmid
Sekuduk
M.Yasir Hs
Samiri Ma'mun
Setalik
Efendi
Solihin Hs
Piantus
Djuni
Kusnan
Perigi Lundu
Aspendi M.Hairi
sariwan
Sendoyan
Darmadi Mahda
Durani Jarni
Senujuh
Ali Akbar Sabli
Ali Akbar Sabli
Perigi Limus
Sarudin Dahlan
Sudirman
Semanga
Karni H.Isma'il
Karni H.Isma'il
Sepantai
Munziri
Jamaluddin


Sejak tahun 1957 sampai 2001 perjabat camat yang pernah menjabat di Kecamatan Sejangkung :

1. Asmu’I Mursal
2. Ishak
3. Hasan
4. Urai Syamsuddie
5. Zulfian Fauzi
6. Urai Basuni Muhammad
7. Ngadiwon (ABRI)
8. Syabirin Yan Ardi,BA
9. M.Thamrin Djabak,BA
10. Awang Ismet,BA
11. Maizir,BA
12. Drs.Fahadi BZ
13. Drs.Bujang Sukri
14. H.Marisah Syafi’I,S.sos
15. M.Sadjri Zainuddin,S.sos
16. Urai Burhanuddin,S.sos

Untuk melihat wilayah Kecamatan Sejangkung silakan
Download Peta Kecamatan Sejangkung
Dan untuk melihat lebih detil tentang Kecamatan Sejangkung silakan
Download Data Monografi Kecamatan Sejangkung.Read more...

18 Maret, 2010

KECAMATAN SELAKAU

Kata Selakau berasal dari kata “Sila” dan “Kau”.Kecamatan Selakau di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pemangkat dan Kecamatan Tebas.Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Administratif Singkawang.Sebelah Timur dengan Kecamatan Samalantan dan sebelah Barat dengan Laut Natuna.


Luas wilayah Kecamatan Selakau 350 km2 atau 350.000 ha.Dengan rincian : Hutan 17.367 ha, perkebunan 6.506 ha, perkampungan 476,7 ha, perumahan 524,8 ha, ladang 1.540 ha, rawa-rawa 501 ha, perairan 336 ha, tanah kosong 1352 ha, lain-lain 1116,5 ha.
Wilayah Kecamatan Selakau sebagian besar terdiri dari dataran rendah, karena letaknya di pesisir Laut Natuna. Masuk kepedalaman terdapat hutan dan bukit-bukit yang kesuburan tanahnya baik untuk pertanian dan persawahan serta perkebunan.

Suhu udara rata-rata 25 °C s/d 34 °C.Curah hujan rata-rata 2400 mili meter pertahunnya, untuk 1999/2000curah hujan cukup tinggi biasanya terjadi pada bulan September sampai dengan Desember tiap tahun.Angin bertiup sebagian besar dari sebelah utara dan barat daya,apabila angin berhembus dari arah selatan gelombang laut cukup besar sehingga para nelayan tidak berani turun kelaut.

Satu satunya sungai diwilayah Selakau ialah sungai Selakau yang bermuara dilaut Natuna,panjang sungai 40 Km sampai perbatasan Kecamatan Tujuh Belas Singkawang,tepatnya Desa Maya Sopha.
Sungai Selakau merupakan urat nadi bagi masyarakat pedalaman sebagai sarana transportasi sungai disamping untuk pengairan pesawahan.

Penyebaran penduduk diwilayah Kecamatan Selakau cukup merata,menyebar di 13 desa(Sekarang sudah berkurang karena pemekaran).
Bagi keturunan Cina mereka rata rata berdomisili dijalur sutera dan sebagian besar menguasai bidang perekonomian..Jumlah penduduk akhir Desember 1999 = 37.926 jiwa terdiri atas : Laki laki 19.188 jiwa,Perempuan 18.738 jiwa,jumlah kepala keluarga 8.478.

KECAMATAN Selakau terbentuk pada tanggal 17 Agustus 1956 yang merupakan pemisahan antara Kecamatan Singkawang yang pada waktu itu merupakan wilayah pengembangan untuk Kabupaten Sambas . Dulu Kecamatan Selakau membawahi 13 Desa yang terdiri dari :Desa Semelagi Besar,Sungai Daun ,Sungai Rusa,Pangkalan Bemban,Sungi Nyirih,Kuala,Parit Cegat,Twi Mentibar,Bentunai,Gelik,Seranggam,Selakau Tua dan Buduk Sempadang,Tapi sekarang Kecamatan Selakau telah dimekarkan menjadi dua Kecamatan Yaitu :Kecamatan Selakau dan Kecamatan Salatiga.

Sejak dibentuk pada tahun 1956 sampai tahun 2001 Camat yang menjabat di Kecamatan Selakau adalah :

1.Urai Muhammad Adli
2.Urai Zulkarnain
3.Sopipan Hanafi
4.Sur’I Nawawi,BA
5.Urai Syukri,BA
6.Abidin Noer,BA
7.Syabirin Yan ardi,BA
8.Zainal Asyikin,BA
9.Rahmad Basuni,BA
10.Drs.Machdi Muhsin
11.Drs.Urai Tajudin
12.Rahadi,S.Sos

Para Kepala Desa Kecamatan Selakau tahun 2001 :

DESA DAN KEPALA DESA
1.Semelagi Besar / Indra Juarsa
2.Sungai Daun / Solihin M
3.Sungai Rusa / Suriadi
4.Pangkalan Bemban / Hajini Sabli
5.Sungai nyirih / Haryadi
6.Kuala / Jarni Jalil
7.Parit Baru / Johan Syah
8.Twi Mentibar / Onie
9.Bentunai / Muslimun
10.Gelik / Waminan N
11.Seranggam / Aspani
12.Selakau Tua / Holan
13.Buduk Sempadang / Sa’in S

Untuk Melihat desa mana saja yang kini masuk wilayah pemekaran Kecamatan Salatiga baca pada posting Kecamatan Salatiga….
Anda juga bisa mendownload Peta kecamatan selakau.dan
Download Data Monography Kecamatan Selakau


Read more...

14 Maret, 2010

WILAYAH KABUPATEN SAMBAS


Berdasarkan Undang Undang No. 10 tahun 1999 tanggal 20 April 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkayang dan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 237 tahun 1999,tanggal 17 Juni 1999 telah dilaksanakan penyerahan 10 Wilayah Kecamatan Kepada Pemerintah Kabupaten Bengkayang yaitu Kecamatan Sungai Raya, Samalantan, Bengkayang, Ledo, Sanggau Ledo, Seluas, Jagoi Babang, Pasiran, Roban dan Tujuh Belas.

Sejak tanggal 17 Juni 1999 wilayah Administratif Pemerintahan Kabupaten Sambas meliputi 9 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan,Selakau, Pemangkat, Jawai, Tebas, Sambas, Sejangkung, Teluk Keramat, Paloh dan Sajingan Besar serta pembentukan Kecamatan baru yaitu Galing dan Subah.


Pembantu Bupati Sambas wilayah Sambas


Sejak tahun 1985, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No, 821-26-224 tanggal1 Maret 1985, dibentuk lembaga Pembantu Bupati Sambas wilayah Sambas.

Pembantu Bupati Sambas wilayah Sambas, meliputi 6 wilayah kerja yaitu, Kecamatan Sambas, Tebas, Sejangkung, Teluk Keramat, Paloh dan Sajingan Besar.

Para pejabat Pembantu Bupati Sambas wilayah Sambas
1.Machrus Mi’radj BA 1985-1992
2.Drs. Hefzi Mochtar 1992-1997
3.Drs. Fahadi BZ 1997-2001

Menghadapi Pelaksanaan Undang Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, lembaga Pembantu Bupati akan dihapus.Untuk mengantisipasi hal tersebut telah dilakukan, antara lain dengan mengurangi kewenangan Pembantu Bupati Sambas wilayah Sambas sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sambas No. 146 tahun 2000 tentang pencabutan pendelegasian sebagian wewenang Pembantu Bupati Sambas wilayah Sambas No. 296 tahun 1994 dan juga dibidang kepegawaian sebagian personil Pembantu Bupati telah dimutasikan ke unit kerja lain.

Hingga sekarang kecamatan hasil pemekaran terus tumbuh,ada beberapa kecamatan yang kembali dimekarkan seperti kecamatan Tebas menjadi 2 kecamatan yaitu Tebas dan Tekarang.
Untuk lebih rinci nanti akan Saya posting kecamatan kecamatan yang ada diKabupaten Sambas berserta hasil pemekarannya.

Read more...

13 Maret, 2010

ANIMASI BANNER BLOGGER SAMBAS.GIF

Animasi berformat gif ini sengaja saya buat untuk Blogger Sambas yang ingin memasang Banner diblog mereka,desain animasi dengan tema logo kesultanan Sambas ini adalah sebagai jati diri Blogger Sambas dalam menanamkan kecintaan mereka pada tanah air leluhur mereka.


Banner ini Saya buat dengan menggunakan Adobe Photoshop,dengan latar dan gambar yang Saya buat sendiri (Bukan Bajakan),jadi anda bisa mendownloadnya disini,dan meng uploadnya dihosting anda kemudiam memasang nya dengan link sendiri,atau kalau tak ingin repot silakan copy paste kode yang saya sediakan dibawah…

<a href="http://www.ziddu.com/download/8913551/logo-animasi1-bloggersambas.gif.html"target="_blank" title="logo animasi1 blogger sambas" ><img src="http://h1.ripway.com/Bert972/logo-animasi 1-blogger sambas.gif"border="1"solid,widht="auto"height="aotu"alt="download banner" /></a>


Tapi kalau ingin animasi yang lebih hidup silakan mengambil yang Versi swf (flash) seperti yang tersedia disamping blog.

Size Banner Blogger Sambas ini relative ringan dan sudah saya uji coba pada internet dengan kecepatan low (alias lemot bin lambat),bahkan Banner ini bekerja baik dengan koneksi modem hp yang menggunakan koneksi GPRS im3 durasi…jadi tak usah kuatir akan masalah loading pada blog anda,baik yang fail gif atau swf/flash memang didesain untuk semua kalangan.

Atau kalau anda tertarik memiliki Banner dengan Fhoto anda sendiri anda dapat menghubungi Saya lewat Email “Albertkennedy972@gmail.com”.


Read more...

11 Maret, 2010

DOWNLOAD WALLPAPER LOGO SAMBAS UNTUK DESKTOP

Logo Sambas selama ini kurang dikoleksi,ini lantaran tak ada yang membuatnya atau memang orang kurang tertarik dengan logo bergambar kuda laut dan payung kuning tersebut…Untuk menarik minat generasi muda Sambas Saya berusaha mendesain logo tersebut,untuk ukuran Laptop atau computer biasa.


Ukuran logo saya buat 1200 x 800 pixel.Jadi bisa dibuat letak center menggantikam logo Window yang ada pada computer anda,kalau anda tertarik silakan mendownloadnya dengan mengklik tombol download dibawah (gratis).Read more...

06 Maret, 2010

KOLEKSI FHOTO MTQ 24 KABUPATEN SAMBAS


SUASANA PANGGUNG MTQ 24 SAMBAS PADA MALAM HARI


Kalau tak dapat menyaksikan kemeriahan suasana MUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN (MTQ) KE 24 Kabupaten Sambas,itu tak jadi masalah karena anda bisa melihat Fhoto fhoto koleksi Http://Bert972.Blogspot.Com dan WWW.ALBERTKENNEDY.CO.CC di sekitar kemeriahan acara yang sekarang sedang berlangsung.


PENULIS SEDANG MELIPUT ACARA DISAMPING MIMBAR UTAMAPUTRA PENULIS SEDANG BERFOSE DIDEPAN PANGGUNGFHOTO DISEKITAR ACARA MTQ 24 SAMBAS

Read more...

05 Maret, 2010

KECAMATAN TEBAS TUAN RUMAH MTQ XXIVLiputan langsung dari acara Musabaqah Tilawatil Qur’an Ke 24 Tingkat Kabupaten Sambas tadi malam 04/03/2010.
Dari pantauan kami,minat masyarakat untuk menyaksikan Acara akbar ini semakin bertambah,apalagi Panitia Penyelenggara membagikan kupon gratis sebanyak seribu lembar setiap malamnya kepada pengunjung,dimana kupon tersebut diundi setiap malam dan bagi yang beruntung akan mendapatkan berbagai macam hadiah berupa sepeda dan hadiah lainya.


Kalau anda beruntung tidak tertutup kemungkinan anda akan pulang dengan bermacam hadiah yang telah disediakan oleh Panitia Penyelenggara.
Pada malam penutupan nanti juga,panitia telah menyediakan hadiah dua buah sepeda motor,hadiah tersebut adalah untuk Pemenang lomba Musabagah Tilawatil Qur’an tingkat remaja pria dan wanita…Pemberian hadiah berupa sepeda motor adalah untuk memacu minat generasi muda dalam mendalami Al Qur’an.Tak ketinggalan pada sore kemarin Panitia juga mempersilakan pengunjung untuk menikmati dan panen buah jeruk yang telah memecahkan Rekor MURI untuk kategori Replika Buah Jeruk Terbesar Se Indonesia ,Karena Replika Buah Jeruk tersebut terdiri dari susunan ribuan buah jeruk segar yang siap untuk dinikmati,sungguh mengasyikan bukan…?...menyaksikan MTQ sambil menyantap buah jeruk segar “Gratiiiis” dan walaupun begitu banyak pengunjung yang panen dengan kantong masing masing ditangan,bahkan ada yang bawa keranjang,toh sampai malam hari jeruknya tak habis habis.Sekian dulu liputan langsung kami dari Acara MTQ ke 14 2010 Kabupaten Sambas yang diselenggarakan di Lapangan Kantor Kapolsek Kecamatan Tebas,insyaAllah besok kami akan kembali melaporkannya untuk teman teman pengunjung Http://bert972.blogspot.com.

Read more...

04 Maret, 2010

LOGO BANNER BLOGGER SAMBASLogo adalah lambang dan jati diri perkumpulan atau organisasi,bahkan Negara selalu mempunyai logo sebagai lambang kebanggaan yang melambangkan arti yang tinggi.
Adapun Banner adalah bentuk lain dari sebuah logo,karena banner lebih maju dan terlihat indah apalagi didunia maya internet,tapi kebanyakan banner digunakan untuk promosi,iklan,atau berbagai keperluan yang lebih luas,tapi tetap saja banner adalah sebuah nilai tinggi dari hasil karya seni dan merupakan perlambang yang ingin diagung agungkan.


Bertolak dari hal diataslah maka Saya sebagai anak Sambas yang telah mengklaim diri Saya sebagai Blogger (walau amatiran) sangat ingin Blogger yang berasal dari Sambas memiliki Banner khas Blogger Sambas yang menempel ditiap dinding Blog/situs Biak Sambas,tentu dengan harapan kedepannya akan ada wadah yang akan kita wujudkan menampung aspirasi kita semua dalam suatu perkumpulan/organisasi didunia nyata (bukan maya) yang beranggotakan Blogger Blogger asal Sambas,untuk tahap awal Saya mencoba meluncurkan Flash Banner dengan desain Logo untuk Blogger Sambas,semua yang Saya hadirkan adalah murni karya saya sendiri dan tidak dari hasil Copy paste,sedangkan imegenya di adopsi dari “logo Kesultanan Sambas” tapi saya desain sendiri tanpa ada unsur bajakan (he he he…maklum takut dituduh bajak laut)

Pada Logo Banner kali ini saya buatkan satu desain yang dapat digunakan oleh siapa saja sebagai tanda Blogger Sambas atau sebagai tanda persahabatan antar Blogger lain daerah,tak terkecuali para Netter yang bukan pengguna Blogger dipersilakan untuk memasang banner ini diblog/situs masing masing (itupun kalau teman bersedia).
<center><embed quality="high" allowscriptaccess="always" flashvars="alink1=http://bert972.blogspot.com" type="application/x-shockwave-flash" src=" http://h1.ripway.com/Bert972/NEW BANNER BLOGGER SBS.swf"height="300px"width="300" wmode="transparent"></embed></center>


Untuk memasang Banner diatas silakan di copy kode yang tersedia dan pastekan pada halaman widget blog/situs anda..
Karena Banner yang digunakan berformat SWF(Flash) jadi bagi computer yang windownya belum menginstal Flash Flayer tak bisa untuk memasangnya(bahkan melihatnya),tapi nanti akan saya sediakan yang berformat “gif” atau yang lain...atau copy paste aja gambar yang paling atas ..yang diatas tuh..!..tapi ngak kedip kedip,kurang asyik...

Ukuran Banner tersebut dapat anda sesuaikan asal lebar dan tingginya tetap sama Misalkan “height = 200 px” weight = 200 px ; (lebar dan tinggi harus sama,ukurannya terserah anda)…mau 150x150,atau 250x 250…adapun Bagroundnya (latar) bisa anda sesuaikan dg dinding blog anda “Transparent”…atau ..dirubah sendiri sesuai selera mau hijau biru dsb,tapi kalau anda tak ingin repot biarkan saja tetap seperti semula ..“Auto”…Kalau belum jelas silakan kontak Saya lewat Facebook diatas atau email (atau sekalian saja datang kerumah he he he..)


Read more...

03 Maret, 2010

MTQ KE XXIV KABUPATEN SAMBAS


MTQ tingkat kabupaten yang dilaksanakan dikecamatan Tebas ini ternyata begitu banyak menyedot pengunjung,dari pantauan kami dalam dua malam awal menunjukan tingginya minat masyarakat Kabupaten Sambas akan event akbar bagi umat Islam”Musabaqah Tilawatil Qur’an yang ke 24 ini diadakan dilapangan kantor KAPOLSEK Tebas,dengan desain panggung yang sangat indah.


Pada kesempatan yang sama,tepatnya pada hari pertama Pawai pembukaan ,juga di barengi dengan usaha PEMECAHAN REKOR MURI untuk kategori REPLIKA BUAH JERUK RAKSASA (Replika buah jeruk terbesar se Indonesia) dengan diamameter 5x6 meter,dan usaha tersebut berhasil dan mendapat seretifikat dari Museum Rekor Indonesia (MURI),Replika buah jeruk raksasa ini terdiri dari susunan berton ton buah jeruk segar yang sampai saat ini masih dapat dinikmati kemanisannya,karena sekarang panitia tidak melarang pengunjung yang berminat mnenikmati buah tersebut.

Masih disekitar area Panggung disisi kiri,panitia membuka stand stand yang menjual bermacam macam barang ,mulai dari barang makan berupa kue kue sampai pakaian dan cendramata,anda juga bisa mengabadikan photo(fhoto) anda dengan mengeluarkan sedikit uang,karena ada stand yang khusus melayani jasa pemotretan atau sekadar cuci photo,..Jadi jangan sampai anda melewatkan untuk berfose didepan Replika Buah Jeruk Raksasa,atau beraksi (action) didepan panggung (mimbar) MTQ ke 24 sekabupaten Sambas..

Menurut ketua BKPRMI(Badan Koordinasi Pemuda Dan Remaja Mesjid) Kecamatan Tebas Awang Sajiman yang turut berperan sebagai panitia, peserta beserta seluruh official kontingen MTQ kali ini berjumlah 570 orang yang berasal dari seluruh kecamatan sekabupaten Sambas.Buat teman teman pengunjung setia www.bert972.blogspot.com saya sertakan fhoto Saya saat meliput acara akbar ini,tak lupa sikecil yang selalu ikut berfose, bersama postingan saya ini,semoga bagi yang tak menyaksikan langsung bisa turut merasakan kemeriahan acara MTQ Ke XXIV sekabupaten Sambas kali ini.


Read more...

Pengikut

Download Ebook,Internet Mobile & Gadget

RANDOM POST

  © Blogger templates Modifikasi The Professional Gradient Template by Albert Kennedy 2010

Back to TOP