03 April, 2009

KONGSI CINA DISAMBAS

PERANG MONTRADO,PERSELISIHAN KONGSI THAI KONG DAN SAM TIO KIU

Sultan Abu Bakar Tajudin I dan Pangeran Anom adalah merupakan dua orang tokoh gigih yang selalu siap mempertahankan Negeri Sambas dari rongrongan bajak bajak laut maupun orang orang Portugis,Spanyol;,Belanda dan Cina…Berbagai peperangan telah dilalui sehingga Sambas disegani dan dihormati oleh kerajaan kerajaan tetangganya maupun orang Eropa dan Cina.

Orang Cina yang sejak pertengahan abad ke 18 telah bermukim diSambas dan sekitarnya merupakan bahaya bagi kesultanan Sambas dan rakyatnya pada masa itu…Kongsi kongsi pertambangan emas orang orang Cina telah tumbuh dan berkembang dengan pesat,orang orang Cina itu mendirikan kongsi kongsi seperti kongsi Thai Kong yang berpusat didaerah Lumar,Lara Dan Montrado…Kongsi Sam Tio Kiu berkedudukan di Sebangkau ,Sebawi dan Seminis.

Selain itu juga tokoh tokoh Bajak Laut seperti Datuk Cemerlang,Datuk Tuma’ dan Datuk Akub yang berasal dari Zulu yang terkenal berani dan licik berhasil memasuki Sambas.mereka menyamar sebagai pekerja pada kongsi Thai Kong dan Sam Tio Kiu dengan menerima upah murah.setelah mereka diterima menjadi pekerja pada kongsi kongsi tersebut,mereka berusaha melakukan kekacauan dan adu domba agar kedua kongsi tersebut timbul sengketa.Kelompok Datuk Tuma’ dan Datuk Akub yang bekerja pada kongsi Sam Tio Kiu dengan sengaja melakukan penggalian emas dalam daerah kekuasaan kongsi Thai Kong.sedangkan oleh Datuk Cemerlang hasil hasil dari penggalian emasnya hanya sebagian saja yang diserahkan kepada kongsi dimana mereka bekerja dan yang sebagian lagi disembunyikan…Akibat dari perbutan jahat Bajak bajak laut itu telah menimbulkan konflik diantara kedua kongsi tersebut…dan pertempuran tak dapat dielakkan,setelah melalui pertempuran yang cukup lama dan banyak menelan korban nyawa serta harta akhirnya Kongsi Sam Tio Kiu dapat dikalahkan oleh Kongsi Thai Kong.

Akibat pertikaian yang cukup berat yang diderita oleh Kongsi Sam Tio Kiu ,mereka meminta bantuan kepada Pangeran Anom supaya mengusir orang orang dari kongsi Thai Kong yang masih berada dalam wilayah pertambanganya.Mereka berjanji tidak akan mendurhakai Sultan dan Rakyatnya serta akan tetap patuh membayar upeti kepada Sultan Sambas.Perselisihan kongsi kongsi Cina itu sangt diperhatikan oleh Pangeran Anom.sejak semula ia memang telah disegani oleh pimpinan kedua kongsi tersebut.
Apabila konflik kedua kongsi tersebut dibiarkan terus berlangsung kemungkinan besar akan mengganggu ketertiban dan keamanan Negeri Sambas dan rakyatnya.Setelah dipertimbangkan sedalam dalamnya permintaan kongsi Sam Tio Kiu itu, maka Sultan Abu Bakar Tajudin I memerintahkan Pangeran Anom menyerang kongsi pertambangan emas Thai Kong yang berpusat di Lumar,Lara dan Montrado.Pasukan Pangeran Anom dibantu oleh orang orang Sam Tio Kiu dan didampingi oleh Panglima Tengku Sambo’,bekas Panglima dari Siak Sri indrapura yang telah menetap dan mengabdi diSambas.

Pertempuran antara pasukan Sambas dengan orang orang dari kongsi Thai Kong berlangsung sama sama kuat,namun bukan merupakan halangan bagi Pangeran Anom untuk menembus pertahanan pasukan Kongsi Thai Kong.Pertempuran menjadi meluas sampai kelembah Sungai Singkawang.Pasukan Pangeran Anom dapat merebut dan menduduki beberapa buah benteng pertahanan kongsi Thai Kong.dalam pertempuran yang dahsyat di Montrado telah tewas Tengku Sambo’ yaitu seorang Panglima yang berani dan amat disayangi oleh Pangeran Anom.tewasnya Panglima Tengku Sambo’ tidak melemahkan semangat perjuangan,tetapi sebaliknya pasukan Pangeran Anom yang dipimpinya sendiri semakin bersemangat menerjang musuhnya.akhirnya pasukan kongsi Thai Kong dapat ditaklukkan.

Berdirinya kongsi kongsi Cina pada masa itu di Sambas pada mulanya merupakan suatu perusahaaan menambang emas,akan tetapi kemudian telah berkembang menjadi suatu kumpulan politik yang hendak menguasai negeri ini.kongsi kongsi Cina ini tumbuh berkembang didaerah Sambas,Bengkayang ,Montrado dan Mandor.

Bagaimana besarnya pengaruh dan kekuasaan kongsi kongsi Cina ini sebagaimana dilaporkan oleh George Windsor Earl dalam bukunya “The Fastern Seas” diterbitkan oleh Oxford University Press,1973,(terjemahan mantan Bupati Sambas H.M.Nurdin,sebagai berikut).

“Sesuai dengan pengumuman dan pemberitahuan Kaisar Cina bahwa tidak ada daerah jajahan Cina,maka penduduk dari pemukiman tidak berada dibawah control negeri asal(Cina),karena itu mereka bebas mendirikan setiap bentuk pemerintahan yang disukai.
Wilayah kongsi wilayah penambangan emas dibagi atas distrik distrik dan setiap distrik dipimpin oleh sebuah perwakilan yang dipilih dan tiap penduduk pria mempunyai satu suara.perwakilan ini disebut Kung Se,terdiri dari lima orang.yang paling terpandang dan cakap menjadi ketua dan Sekretaris Kung Se.
Para Kung Se inilah yang memilih gubernur,mereka mempunyai hak dan ketentuan mengatur segenap masalah dalam kongsi baik keluar dan kedalam.( George Windsor Earl dalam bukunya “The Fastern Seas” diterbitkan oleh Oxford University Press,1973, diterjemahkan mantan Bupati Sambas H.M.Nurdin).


Kongsi kongsi Cina didaerah pertambangan diwilayah Sambas,Montrado maupun Mandor mempunyai benteng pertahanan untuk mempertahankan kongsi mereka.karena telah mempunyai system kekuasaan dan pertahanan atas daerah tertentu oleh para pekerja tambang emas orang orng Cina ini,..mereka telah merupakan semacam “Republik Kecil Cina” didaerah Sambas dan Mempawah.kongsi kongsi Cina yang semula didatangkan Sultan Sasmbas dari Serawak untuk bekerja ditambang emas,telah menjadi duri dalam daging bagi Kesultanan Sambas.

SUMBER :
Petikan Buku : KABUPATEN SAMBAS
”SEJARAH KESULTANAN DAN PEMERINTAHAN DAERAH”.
Pemerintah Kabupaten Sambas 2001.
Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sambas…

3 komentar:

Joddie Jumat, April 03, 2009 12:04:00 PM  

Wow.. sejarah yang luar biasa.. makasih buat artikelnya yaa..

Atca Jumat, April 03, 2009 2:16:00 PM  

jadi tau nih sejarahnya...
thanks for share...

Posting Komentar

Pengguna anonim bebas berkomentar,tapi "Maaf" semua komentar memerlukan persetujuan untuk diterbitkan.

Pengikut

Download Ebook,Internet Mobile & Gadget

RANDOM POST

  © Blogger templates Modifikasi The Professional Gradient Template by Albert Kennedy 2010

Back to TOP